Pomôžte bez obáv !

9. november 2017webmaster

Určite ste sa už na ulici mnohokrát stretli s ľuďmi bez domova, alebo ľuďmi žijúcimi v tak zložitej sociálnej situácii, že sú nútení prosiť o finančnú pomoc okoloidúcich. Prispeli ste im?
Mnoho ľudí s pomocou váha, pretože sa bojí zneužitia zo strany obdarovaných. Namiesto jedla si za to predsa môžu kúpiť čokoľvek – cigarety, alkohol, či iné omamné látky, ktoré ich situáciu nezlepšia, ale naopak, často ich problémy ešte viac prehĺbia. Je na čase z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von.
Arcidiecézna charita Košice (ACHK) prináša možnosť, ako sa vyhnúť zneužitiu daru a nasmerovať Vašu finančnú pomoc tam, kde bude mať plnohodnotné využitie. Hlinený dukát = minca v hodnote 0,50 €. Hlineným dukátom môžete obdarovať ľudí v núdzi / ľudí bez domova, ktorí si zaň v zariadení ACHK budú môcť kúpiť jedlo (1 HD), sprchu a ošatenie (1 HD), či nocľah (1HD). Váš príspevok teda bude použitý výlučne na tento účel a váš dobrý úmysel bude skutočnou pomocou. Takto môžete pomôcť človeku, ktorý bol dlhé roky vaším susedom, známym alebo priateľom.
Do projektu hlinený dukát sa zapájajú najmä kostoly a farnosti, ktoré ponúkajú možnosť zakúpenia hlinených dukátov. MČ Košice-Západ participuje na projektoch ACHK, ako napr. potravinová pomoc či zbierka šatstva. 
V našej mestskej časti pomáhajú ľuďom bez domova najmä Nocľaháre Emauzy na Fialkovej ulici, kde sa týmto ľuďom okrem prenocovania dostáva aj pomoci formou pracovnej terapie a sociálneho poradenstva. Práve tieto aktivity vytvárajú podmienky pre návrat týchto ľudí do bežného života spoločnosti.
Bezdomovcom sa človek môže stať zo dňa na deň, z rôznych dôvodov a za rôznych okolností, ktoré do života  zasiahnu niekedy pomaličky, inokedy nečakane rýchlo.
Nebuďme k tomu ľahostajní a spoločne pomôžme napríklad aj tým, že darujeme trvanlivé potraviny a drogériu nocľahárni Emauzy, ktorá zabezpečí, aby každý dar bol adresný a pomohol tam, kde je to najviac potrebné.
Trvanlivé potraviny môžete doručiť aj na Sociálne oddelenie MÚ MČ Košice – Západ, ktoré zabezpečí ich odovzdanie.