Pomoc pre obyvateľov

Mestská časť Košice-Západ zabezpečuje pre seniorov a rizikové skupiny obyvateľov rúška, nákup a roznos potravín, liekov a rozvoz obedov.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy pomoc@kosicezapad.sk alebo na telefónnom čísle +421908799307