Podľa starostu patria seniori na Terase k najaktívnejším

Mestská časť Košice-Západ v spolupráci s občianskym združením seniorov Terasy zorganizovala novoročné posedenie so seniormi z Terasy. Viac ako 90 seniorov sa stretlo pri chutnom obede v Spoločenskom pavilóne. Na stretnutí sa okrem starostu Terasy Marcela Vrchotu zúčastnil aj primátor Košíc Jaroslav Poláček.
„Seniorov si veľmi vážime a som rád, že tí z Terasy patria medzi najaktívnejších a prišli v takom hojnom počte. Všetkým chcem zaželať do nového roka hlavne pevné zdravie a čo najviac radosti zo života,“ uviedol starosta Marcel Vrchota. K želaniu sa pripojil aj zástupca starostu Peter Berinšter. „Verím, že sa budeme stretávať čo najčastejšie,“ uviedol a poďakoval za prácu predsedovi Občianskeho združenia seniorov pri MČ Košice – Západ Emilovi Velesovi.
V rámci diskusie seniori predniesli predstaviteľom mesta aj svoje pripomienky a požiadavky pre zlepšenie života. Tí sľúbili, že sa všetkými relevantnými podnetmi budú zaoberať a posnažia sa ich čo najskôr vyriešiť.