Poďakovanie za spoluprácu pri obnove vodorovného dopravného značenia parkovacích miest

26. júl 2017

V termíne od 11.07.2017 do 21.07.2017 sa na vybraných parkoviskách v našej mestskej časti obnovilo vodorovné dopravné značenie. Vďaka príkladnej spolupráci referátu dopravy mesta Košice, mestskej polície a pracovníkov mestskej časti Košice-Západ sa práce podarilo ukončiť v plánovanom termíne.

Vedenie mestskej časti Košice-Západ touto cestou vyjadruje poďakovanie v prvom rade disciplinovaným vodičom a dotknutým občanom za trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia, pracovníkom Mestskej polície-stanice Západ za spoluprácu pri identifikácii a premiestňovaní vozidiel a referátu dopravy mesta Košice za organizáciu a promptné riešenie konštruktívnych pripomienok a problémov, ktoré sa pri samotnej realizácii obnovy vodorovného značenia vyskytli.