Poďakovanie

V stredu 10.4.2019 sa seniori z klubu dôchodcov na Laboreckej ulici stretli na príjemnom posedení, aby si v kruhu svojich priateľov a známych iba tak poklebetili, zahrali spoločenské hry a zaspievali so seniorským spevokolom Rozmarín. Seniorov prišiel pozdraviť aj pán starosta Marcel Vrchota spolu so svojim zástupcom pánom Petrom Berinšterom a zástupcom Rady seniorov mesta Košice pánom Jánom Cabanom. Hlavným dôvodom ich návštevy bolo poďakovanie sa bývalej vedúcej klubu dôchodcov za jej dvanásťročnú dobrovoľnícku prácu vo vedení  tohto klubu. Kytice kvetov, slová vďaky a úprimné priania potešili aj rozľútostili. Touto cestou v mene celého sociálneho oddelenia Miestneho úradu mestskej časti Západ  takisto ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu, do ďalších rokov prajeme len to dobré a veríme, že sa budeme aj naďalej stretávať v klube dôchodcov na Laboreckej 2 v Košiciach.