Plochy na vylepovanie plagátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Mestská časť Košice – Západ, na základe oznámenia o počte kandidujúcich subjektov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017, určuje pre kandidujúce subjekty pre umiestnenie volebných plagátov tieto podmienky:
 

 1. Maximálny formát plagátu 21 cm x 30 cm/miesto na vylepenie (veľkosť  A4).
 • Luník III Brigádnická ulica 2/A, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
 • Luník IV Gudernova ulica 3,  Košice (vedľa budovy  obchodného centra)
 • Luník VI Moldavská ulica  37, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
 • Luník VIII Hellova 2, Košice (vedľa budovy Mestskej časti Košice – Západ)
 • IBV Bratislavská ulica 46, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
   
 1. Maximálny formát plagátu 31 cm x  42 cm/miesto na vylepenie (veľkosť  A3).
 • Luník I Zuzkin park 4, Košice (vedľa budovy Átrium klub)
 • Luník II Hronská ulica 12,  Košice (vedľa budovy bývalého kina Družba)
 • Luník V Muškátová ulica 7, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
 • Luník VII Trieda SNP 88, Košice (vedľa budovy Slovenskej sporiteľne, a. s.)

 (Lokalizácia jednotlivých miest je stanovená podľa najbližšieho objektu s prideleným orientačným číslom.)

Volebné plagáty  žiadame umiestňovať  spôsobom nepoškodzujúcim ostatné kandidujúce subjekty. Podmienky umiestňovania volebných plagátov sú upravené vo VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ. VZN je zverejnené na www.kosicezapad.sk.

Ing. Ján Jakubov v.r.
starosta MČ Košice - Západ