Parkovanie versus zeleň

Parkovanie vs zelen

Vážení obyvatelia Terasy,

začíname diskusiu na tému „Parkovanie versus zeleň. Po výraznom náraste osobných motorových vozidiel v posledných rokoch je dnes parkovanie na Terase jedným z najvážnejších problémov. Mnohí vodiči hľadajú miesto na parkovanie po pracovnej dobe bezúspešne, strácajú drahocenný čas a ak niekde nakoniec zaparkujú, musia ešte ísť pešo domov dlhú cestu. Keď zaparkujú na zeleni alebo na chodníku, tak ráno dostanú papuče a musia zaplatiť pokutu mestskej polícii.

Na Terase máme na jednu domácnosť len 0,56 parkovacieho miesta. Dnešné urbánne plochy sa projektujú na stav 1,2 a viac. Podľa navrhovanej parkovacej politiky by sme v našej mestskej časti chceli dosiahnuť stav jedno parkovacie miesto na jednu domácnosť. To znamená vybudovať niekoľko tisíc nových parkovacích miest. Jednou možnosťou sú parkovacie domy, budované súkromnými firmami a druhou nové parkovacie miesta na úkor zelene, hlavne na trávnatých plochách medzi cestou a chodníkom. To ale v konečnom dôsledku znamená menej zelených plôch.

Otázkou je, či budovať nové parkovacie miesta na úkor zelene. Radi by sme poznali Váš názor, čomu dávate prednosť. Či má byť na Terase výrazne vyšší počet parkovacích miest alebo radšej ponechať existujúcu zeleň a parkoviská ďalej nestavať.

Vopred ďakujem za Vaše príspevky.

Rudolf Bauer, starosta

Súvisiace odkazy