Pamätná tabuľa Ing. arch. Bertholdovi Hornungovi

V rámci "Dni Terasy" a 50.výročia začatia výstavby sídliska pripravili Mestská časť Košice - Západ a krajanská organizácia Slovensko-český klub v Slovenskej republike odhalenie pamätnej tabule českému architektovi Bertholdovi Hornungovi, ktorý sa významne zaslúžil o koncepciu moderných Košíc pri príprave a realizácii sídliska známeho akoTerasa. Slávnostné odhalenie tabule na budove Átrium klubu v Zuzkinom parku na Lunik I sa uskutočnilo dnes predpoludním. 
 
Berthold Hornug sa narodil v roku 1925 v Ostrave, po 2. svetovej vojne vyštudoval České vysoké učení technické v Prahe (ČVUT). Keď dostal ponuku z pobočky Stavoprojektu zúčastniť sa  budovania novej časti Košíc, vtedy nazývaného Nové Mesto, rád  prijal výzvu vytvoriť koncepciu sídliska pre zhruba 45 tisíc obyvateľov, ako aj podieľať sa na vytvorení zástavbového plánu jednotlivých mestských častí.Využil svoje poznatky z budovania obytných súborov v iných krajinách, kde už vtedy dávali veľký dôraz na súžitie človeka s prírodou a vytvoril koncepciu„ bývania v parku“. Podľa nej tvoril každý obytný okrsok, vtedy aktuálne nazvaný Luník, samostatnú časť s centrálnou občianskou vybavenosťou, ktorá bola umiestnená v zóne zelene.

Rodičia tak mohli bez obáv posielať deti do základnej školy, ani cesta do materskej školy či do nákupného centra nekrižovala dopravné komunikácie. Súčasťou  týchto okrskov boli aj ihriská, priestory skultúrňovali sochy, plastiky, fontány či iná drobná architektúra. Práve tým,a tiež menším počtom obyvateľov na jeden hektár, sa podstatne líšila Terasa od dovtedy budovaných sídlisk.  Lunik VIII ani Lunik IX už nie sú Hornungovým dielom, v pôvodnom návrhu neboli.

Po auguste 1968 Berthold Hornung emigroval do Veľkej Británie a usadil sa v Edinburghu. Po krátkom čase bol menovaný za vedúceho tímu, ktorý vypracoval územný a dopravný plán Edinburghu. Potom nasledovali ďalšie diela zamerané predovšetkým na dopravné riešenia v rôznych mestách s mottom „Doprava má slúžiť mestu, nie mesto doprave.“ Viedol napríklad tím, ktorý vypracoval novú štruktúru dopravy a životného prostredia centrálnej časti Jeruzalema, vypracoval plán regenerácie prístavnej oblasti v Annane, plány regenerácie obchodnej siete spoločnosti Scotmid v centrálnom Škótsku, štrukturálny plán pre Lothian.

V tomto škótskom meste pôsobil ako zástupca riaditeľa krajského výboru regiónu, tiež ako poradca pre škótske rozvojové agentúry a  pre Kráľovskú komisiu výtvarného umenia. Je autorom celého radu projektov vnútornej prestavby v Edinburghu. Prednášal na edinburghskej univerzite, na výtvarnej akadémii a svoje poznatky prezentoval na odborných seminároch. Podľa jeho spolupracovníkov sa dohovoril až 14 jazykmi.

Po roku 1989 začal spoluprácu s československými odbornými inštitúciami, medzi nimi aj so svojou Alma mater ČVUT v Prahe a zapojil sa do niekoľkých vzdelávacích programov. Bol ocenený čestným doktorátom Heriot-Watt University v Edinburghu. Košickú Terasu umiestnenú v zeleni od svojho odchodu v roku 1968 do konca svojho života však už nevidel. Zomrel v roku 1997 v Edinburghu.

 *  *  *

Ing. arch. Bertold Hornung navrhol zástavbový plán Terasy. Hlavným mottom bolo vybudovať "bývanie v parku".

Luník I - Ing. arch. Bertold Hornung, Ing. arch. Ján Gabríny,
Stavoprojekt Košice, 1962-1963, paneláky typu K61
Luník II - Ing. arch. Bertold Hornung,
Stavoprojekt Košice, 1962-1964, paneláky typu K61
Luník III - Ing. arch. Bertold Hornung,
Stavoprojekt Košice, 1964-1965, paneláky typu T-08B
Luník IV - Ing. arch. Ján Gabríny,
Stavoprojekt Košice, 1964-1965, paneláky typu T-08B
Luník V - Ing. arch. Bertold Hornung,
Stavoprojekt Košice, 1965–1966, paneláky typu T-08B
Luník VI - Ing. arch. Bertold Hornung,
Stavoprojekt Košice, 1966-1967, paneláky typu T-08B
Luník VII - Ing. arch. František Grobauer, Ing. arch. Bertold Hornung,
Stavoprojekt Košice, 1967-1969, paneláky typu T-08B
Luník VIII - Ing. arch. František Gašparík, Ing. arch. František Miháľ, Ing. arch. Ľudmila Zidorová, Stavoprojekt Košice, 1969-1971, paneláky typu T-08B