Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto

Na základe oznámenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice-mesto bolo v katastri Košice IV - Vyšné Opátske zistené nové ohnisko moru včelieho plodu. Do ochranného pásma choroby je zaradené aj katastrálne územie Košice - Západ.

Z uvedených dôvodov sa zakázuje:
a) presun včelstiev v ohnisku a ochrannom pásme, do ohniska a ochranného pásma, ako aj presun včelstiev z ohniska a ochranného pásma a
b) včelárskeho náradia a materiálu v ohnisku a ochrannom pásme, do ohniska a ochranného pásma, ako aj z ohniska a ochranného pásma.

Bližšie informácie poskytuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto.