Oznámenie o zverejnení overovacej urbanistickej štúdie

Mesto Košice oznamuje verejnosti zverejnenie „Overovacej urbanistickej štúdie Domino II", k. ú. Terasa - koncept na prerokovanie.

„Overovacia urbanistická štúdia, Domino II" - koncept na prerokovanie, bude zverejnená na webovej stránke mesta www.kosice.sk v sekcii Mesto/ Územné plánovanie/

Aktuálne oznamy spolu s odborným výkladom spracovateľa v elektronickej podobe odo dňa: 22.01.2021

Verejné prerokovanie územnoplánovacieho podkladμ „Overovacia urbanistická štúdia, Domino II" - koncept na prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa sa z dôvodu prevencie šírenia vírusového ochorenia COVID-19 fyzicky neuskutoční.