Oznámenie o zverejnení overovacej štúdie

Mesto Košice, Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti zverejnenie overovacej štúdie „Národné tréningové centrum Košice“, Popradská ulica, Košice – koncept na prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa.

Súvisiace odkazy