Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10. apríl 2018

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Elisabeth Feher, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Považská 1,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

10. apríla 2018 trvalý pobyt

Arpad Slovjan, nar. 11.05.1973
Alexander Slovjan, nar. 19.01.2013

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

Odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne
 

Vyvesené od 10.04.2018 do 25.04.2018