Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

13. marec 2018

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Mgr. Jozef Gajdoš, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Lesnícka 15,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

13. marca 2018 trvalý pobyt

Henrieta Vollmannová, nar. 03.07.1978
Peter Filip Tichý, nar. 18.08.2006

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 

odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne
 

Vyvesené od 13.03.2018 do 28.03.2018