Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

10. august 2017

Ohlasovňa pobytu v obci Košice – Západ na návrh

Ing. Barbara Orbanová, vlastník/čka nehnuteľnosti na adrese Košice – Západ, Kežmarská 6,
v zmysle § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

10. augusta 2017 trvalý pobyt

Miroslav Orban, nar. 18.05.1965

Miestom nového trvalého pobytu je Mestská časť Košice – Západ.

 

 


odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu
a podpis zamestnankyne ohlasovne

 

Vyvesené od 10.08.2017 do 25.08.2017