Oznámenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov

Mestská časť Košice-Západ, v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice-Západ počas volebnej kampane, určuje na umiestňovanie volebných plagátov tieto miesta na vylepenie plagátov:
• Luník I Zuzkin park 4, Košice (vedľa budovy Átrium klub)
• Luník II Hronská ulica 2, Košice (vedľa budovy bývalého kina Družba)
• Luník III Brigádnická ulica 2/A, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník IV Gudernova ulica 3, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník V Muškátová ulica 9, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník VI Moldavská ulica 37, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník VII
Trieda SNP 88, Košice (vedľa budovy Slovenskej sporiteľne, a. s.)
• Luník VIII Hellova 2, Košice (vedľa budovy Mestskej časti Košice-Západ)
• IBV Bratislavská ulica 46, Košice (vedľa budovy obchodného centra)

Lokalizácia jednotlivých miest je stanovená podľa najbližšieho objektu s prideleným orientačným číslom.

Na základe oznámenia o počte kandidujúcich subjektov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, určuje kandidujúcim subjektom maximálny rozmer plochy na umiestnenie volebných plagátov nasledovne:

Pre plochy na vylepovanie plagátov:
• Luník I Zuzkin park 4, Košice (vedľa budovy Átrium klub)
• Luník II Hronská ulica 2, Košice (vedľa budovy bývalého kina Družba)
• Luník V Muškátová ulica 9, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník VII Trieda SNP 88, Košice (vedľa budovy Slovenskej sporiteľne, a. s.)
maximálny rozmer plagátov vo veľkosti  42 cm x 59 cm/miesto na vylepenie (maximálny formát veľkosti papiera A2)

Pre plochy na vylepovanie plagátov:
• Luník III Brigádnická ulica 2/A, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník IV Gudernova ulica 3, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník VI Moldavská ulica 37, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
• Luník VIII Hellova 2, Košice (vedľa budovy Mestskej časti Košice-Západ)
• IBV Bratislavská ulica 46, Košice (vedľa budovy obchodného centra)
maximálny rozmer plagátov vo veľkosti 31 cm x 42 cm/miesto na vylepenie (maximálny formát veľkosti papiera A3).

Volebné plagáty žiadame umiestňovať spôsobom nepoškodzujúcim ostatné kandidujúce subjekty.
Podmienky umiestňovania volebných plagátov sú upravené vo VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice-Západ. VZN je zverejnené na
www.kosicezapad.sk.