Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10

13. marec 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 10 sa nachádzajú v kancelárii č. 303 (evidencia obyvateľov) na 3. poschodí budovy MÚ MČ Košice – Západ pre týchto občanov:

Andre Bartolomej, nar. 1994
Galan Marián, nar. 1970
Le Minh Andrej, nar. 1998
Rohrerová Monika, nar. 1983
Ruščin Róbert, nar. ?
Taššik Štefan, nar. 1977
Tarbaj Dušan, nar. 1976
Aoun Abdelkader, nar. 1966
Dzurendová Veronika, nar. 1995
Ševčíková Adriána, nar. 1969
Badžo Róbert, nar. 1990
Gregor Jozef, nar. 1968
Klein Marko, nar. 1993
Komjatiová Eva, nar. 1944
Krišová Edita, nar. 1971
Neumanová Lýdia, nar. 1958
Tabačková Martina, nar. 1976
Felix Dušan, nar. 1955
Baran Viliam, nar. 1976
Horváth Vincent, nar. 1959
Jakubčiak Daniel, nar. 1970
Pullman Ronald, nar. 1979
Švider Pavel, nar. 1967
Bati Jaroslav, nar. 1983
Mičáková Lucia, nar. 1999
Vašková Stanislava, nar. 1991
Tóth Václav, nar. 1974
Gašparová Katarína, nar. ?
Michalík Ján, nar. 1979
Müller Ladislav, nar. 1974
Oláh Milan, nar. 1945
Simeonov Stanislav, nar. 1990
Slivka Vladimír, nar. 1965
Špatz Tibor, nar. 1977
Tobiarčiková Oľga, nar. 1984
Tomčák Pavol, nar. 1970
Skonc Andrej, nar. 1967
Žiga Rudolf, nar. 1988
Berkyová Erika, nar. 1976