Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10

6. december 2017

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 10 sa nachádzajú v kancelárii č. 303 (evidencia obyvateľov) na 3. poschodí budovy MÚ MČ Košice – Západ pre týchto občanov:

Ducar Tomáš, nar. 1983
Horváth Ladislav, nar. 1989
Gunár Ján, nar. 1963
Miškov Peter, nar. 1960
Rybár Ivan, nar. 1971
Dula Ján, nar. 1965
Kucko Karol, nar. 1992
Bakič Martin, nar. 1996
Lisý Ján, nar. 1981
Paulišin Pavol, nar. 1945
Remiáš Emil, nar. 1987
Běhal Miroslav, nar. 1972
Terifaj Peter, nar. 1965
Molnár Marek, nar. 1980
Molnárová Daniela, nar. 1985
Ševčík Adam, nar. 1992
Revúcky Pavel, nar. 1963
Švider Pavel, nar. 1967