Oznámenie o uložení zásielok na Pošte Košice 10

12. február 2018

Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 10 sa nachádzajú v kancelárii č. 303 (evidencia obyvateľov) na 3. poschodí budovy MÚ MČ Košice – Západ pre týchto občanov:

Molnárová Daniela, nar. 1985
Michalík Ján, nar. 1979
Petruf Vladimír, nar.1966
Trešová Nikola, nar.1992
Lisý Ján, nar. 1981
Sopko Peter, nar. 1964
Galan Marián, nar. 1970
Horváth Alexander, nar. 1986
Gronovičová Valéria, nar.1970
Andraško Ivan, nar. 1972
Jablonovský Miroslav, nar. 1967
Minčák Ján, nar. 1971
Sirotniak Roman, nar. 1974
Zummer Erik, nar. 1991
De-Otto Jaromír, nar. 1953
Koki Alex, nar. 1993
Kurečková Monika, nar. 1965
Matečík Vojtech, nar. 1953
Müller Ladislav, nar. 1974
Ruščin Milan, nar. ?
Taššik Štefan, nar. 1977
Kožiarsky Tomáš, nar. 1980
Martoník Ladislav, nar. 1957
Žiga Rudolf, nar. 1988
Bódiová Monika, nar. 1975
Gašpar Peter, nar. 2007
Herich Milan, nar. 1961
Hricov Ján, nar. 1966
Legát Štefan, nar. 1986
Lindvai Miloslav, nar. 1967
Trešová Miriama, nar. 1996
Brilla Patrik, nar. 1975
Čirip Štefan, nar. 1971
Čvirk Stanislav, nar. 1961
Plačko Jozef, nar. 1967
Polák Róbert, nar. 1986
Tóth Václav, nar. 1974
Tomčák Pavol, nar. 1970
Hemčáková Andrea, nar. 1972
Hloušek František, nar. 1965
Horváth Ladislav, nar. ?
Neubert Martin, nar. 1975
Oláh Milan, nar. 1945
Bittová Kvetoslava, nar. 1964
Černák Dušan, nar. 1979
Krišová Edita, nar. 1971
Miškov Peter, nar. 1960
Nagy Andrej, nar. 1949
Tarbaj Dušan, nar. 1976