Oznámenie o termíne školenia na Obvodnom úrade v Košiciach

Oznamujeme všetkým predsedom, podpredsedom a zapisovateľom okrskových volebných komisií, že školenie v súvislosti s voľbami do Národnej rady SR sa uskutoční dňa 27. 02. 2012 (pondelok)  v čase o 13.00 hod. v priestoroch veľkej zasadačky Obvodného úradu Košice, Komenského 52.  V prípade neúčasti v tomto termíne je náhradný termín stanovený na 06.03.2012 (utorok) o 13.00 hod  v tých istých priestoroch.