Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“

Verejné prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia", vrátane Správy o hodnotení strategického dokumentu s verejnosťou, so všeobecne zrozumiteľným výkladom spracovateľa sa uskutoční v:

stredu 16. mája 2018 o 16:00 hod. na Magistráte mesta Košice, Trieda SNP 48/A, prízemie, veľká zasadačka.

http://www.kosice.sk/article.php?id=20888