Oznámenie o pozastavení aktivačných prác

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, na základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu, oznámilo nariadenie zastavenia výkonu aktivačných činností. Z toho vyplýva, že na území Mestskej časti Košice-Západ od 11.3.2020 nebudú dočasne vykonávané aktivačné práce (čistenie verejných priestranstiev) prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. O ukončení opatrení Vás budeme informovať. Za pochopenie ďakujeme.