Oznámenie o počte obyvateľov

Mestská časť Košice-Západ v súlade s § 171 ods. 9 poslednej vety a § 176 ods. 8 poslednej vety zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov mestskej časti Košice-Západ, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 (t. j. ku dňu 08.06.2022): 37 454

Nastavenia cookies