Oznámenie o mieste a čase konania volieb

Voliči, ktorí majú hlásený trvalý pobyt v MČ Košice - Západ (bez konkrétnej adresy), sú zapísaní do zoznamu voličov v okrsku č. 4 - Základná škola, Považská 12.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb si môžu vyzdvihnúť na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP č.39, III. poschodie, č.dv. 303, pracovisko evidencie obyvateľov.

Dokumenty