Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 015/14-2017

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 14032, k.ú. Terasa.

Zverejnené: od 26.4.2018 do 5.6.2018