Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

5. október 2017

Mestská časť Košice - Západ v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov 2017, oznamuje politickým stranám a koalíciám, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované, že konečný termín na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 05.10.2017 do 24.00 hod.

Oznámenie je potrebné v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. doručiť jedným z nasledovných spôsobov:
1) poštou na adresu Mestskej časti Košice - Západ, Trieda SNP 39, Košice, doručenie do 05.10.2017
2) e-mailom na  adresu: volby@kosicezapad.sk,
3) osobne do podateľne na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Dňa 05.10.2017 po úradných hodinách je možné oznámenie doručiť aj osobne po dohode na č.t. 0911651465.


Ing. Ján Jakubov
starosta MČ Košice - Západ