Oznam pre prevádzkovateľov stravovacích zariadení

Prevádzkovatelia stravovacích zariadení, ktorí zabezpečujú stravovanie formou jedného teplého jedla denne (obeda) pre mobilných dôchodcov s trvalým pobytom v Mestskej časti Košice-Západ, môžu požiadať Mestskú časť Košice-Západ o uzatvorenie zmluvy pre vyplácanie účelového príspevku mesta Košice na stravovanie dôchodcov. Výška tohto príspevku je stanovená v závislosti od priznaného starobného dôchodku (do 415 €) sumou 1 euro/obed. Za účelom poskytnutia ďalších informácií kontaktujte Sociálne oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ.