Oznam pre obyvateľov

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v súvislosti s epidemiologickými opatreniami proti COVID-19 je do 24.01.2021 Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ pre verejnosť ZATVORENÝ.

PRETO ODPORÚČAME:

  • aby občania v týchto dňoch nenavštevovali miestny úrad a v prípade nevyhnutnosti komunikovali s pracovníkmi úradu telefonicky na +421557883200 alebo e-mailom na miestnyurad@kosicezapad.sk klienti matričného úradu kontaktujte +421911651465, +421557883226 - 27
  • agenda každého oddelenia miestneho úradu bude zabezpečená tak, že zamestnanci budú pracovať v obmedzenom režime, kontaktovať ich môžete telefonicky, elektronickou formou alebo písomne.


ĎAKUJEME