Oznam pre obyvateľov

Z dôvodu školenia zamestnancov MÚ MČ Košice-Západ, budú úradne hodiny dňa 21.01.2020 od 08.00. hod do 12.30 hod.

Za pochopenie ďakujeme.