Oznam pre obyvateľov

Z dôvodu prípravy volieb prezidenta SR 2019,  bude dňa 29.3.2019 (piatok), pracovisko evidencia obyvateľov  v úradných hodinách, od 08.00 hod. do 13.30 hod., vybavovať iba hlasovacie preukazy.