Oznam pre externe stravujúcich sa dôchodcov

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 oznamuje, že s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom, s účinnosťou od 13.3.2020 (piatok)  pozastavuje výdaj a poskytovanie obedov pre dôchodcov z mestských častí do odvolania.

Za opečiatkované poukážky bude možné uplatniť si vrátenie financií cez príslušnú mestskú časť až do konca apríla 2020. 
V záujme ochrany verejného zdravia vás žiadame, aby ste uvedený zákaz rešpektovali.