Oznam

Vážení obyvatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že sa od 01.07.2019 do 30.08.2019. zmenia otváracie hodiny v centre pre rodičov s deťmi "Terasáčik" prevádzkové hodiny: 08:00h. - 12:00h.  - 12:00h.  - 13:00h. - (prestávka na obed) - 13:00h. - 15:00h.