Oznam o plánovanom čistení komunikácií

Na základe požiadavky vedenia mesta informujeme obyvateľov Mestskej časti-Západ o plánovanom strojnom čistení vnútroblokových komunikácií a to od dňa 24.6. - 26.6.2019 v čase od 7:00 hod. K dispozícií budú 4 čistiace stroje, každý čistiaci stroj bude mať pridelený určitý počet ulíc tak, aby sme plynulo vyčistili komunikácie podľa harmonogramu.

Prípadné nedostatky budú dočistené pracovníkmi. V tejto súvislosti bude mestská polícia monitorovať dané územie, aby motorové vozidla čo najmenej obmedzovali čistenie komunikácií. Preto Vás žiadame, aby motorové vozidlá netvorili prekážku pri čistení komunikácií.