Ukončenie stavebných prác na zastávke "Magistrát mesta Košice"

Oznamujeme Vám ukončenie stavebných prác na zastávke "Magistrát mesta Košice" na Toryskej ulici smer sídlisko KVP, na ktorej prebiehali stavebné úpravy nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v rámci projektu "Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov". Odovzdaná zastávka je vybavená označníkom s LED informačnou tabuľou.

Autobusová zastávka "Magistrát mesta Košice" bude v spolupráci s DPMK a.s. opätovne uvedená do prevádzky dňa 12.06.2019 (streda).