Veľtrh práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje pre Vás v dňoch 16. - 17. apríla 2019 v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.

V rámci medzinárodnej časti veľtrhu sa bude prezentovať takmer 60 zamestnávateľov a zástupcov siete EURES (Európske služby zamestnanosti) z rôznych krajín EÚ/EHP. Ak máte záujem o bližšie informácie, navštívte stránky siete EURES Slovensko, kde okrem miesta a času konania podujatia, nájdete aj zoznam prihlásených vystavovateľov spolu s ich pracovnými ponukami.

Vstup na veľtrh práce je voľný.