Oprava priestorov centra pre rodičov s deťmi - Terasáčik je v plnom prúde

Maľujeme, rekonštruujeme, nakupujeme a upratujeme. Vynovené priestory s novým nábytkom, hračkami, ale najmä s novými detskými atrakciami, tvorivými dielničkami, prednáškami a besedami budú vytvárať podnetné prostredie, v ktorom mamičky na materskej dovolenke alebo starí rodičia so svojimi vnúčatami využijú svoj čas naozaj zmysluplne. Terasáčik tu bude pre všetky mamičky, ktoré si budú chcieť vymieňať svoje skúsenosti, rozvíjať svoje zručnosti, nadviazať nové priateľstvá alebo si trošku oddýchnuť od zabehanej každodennej rutiny. No Terasáčik tu bude najmä pre detičky, ktoré budú mať príležitosť naučiť sa hrať v kolektíve iných detí, prostredníctvom edukačných hračiek rozvíjať svoje zručnosti, naučiť sa veľa zaujímavých vecí z rôznych oblastí a na základe  týchto podnetov aj uľahčiť svoju adaptáciu do materskej školy. Mamičky budú o programe, plánovaných aktivitách a dianí v centre informované aj prostredníctvom Facebooku a webovej stránky mestskej časti. Už teraz vás pozývame na slávnostné otvorenie a prehliadku priestorov, ktorá bude 19. marca o 10.30 hod. na Laboreckej ulici č. 2 (bývalé Materské centrum Delfínik).