Opis minulých, súčasných a očakávaných efektov a dôsledkov zmeny klímy na mesto Košice a okolie

V rámci projektu bola vypracovaná klimatologická štúdia, ktorej autormi sú poprední slovenskí klimatológovia RNDr. Pavel Šťastný, CSc. a Prof. RNDr. Milan Lapin, CSc. Štúdia bude slúžiť ako východisko pre hodnotenie zraniteľnosti a následne použitá pri tvorbe Adaptačnej stratégie Mestskej časti Košice – Západ. V rámci jej obsahu bola identifikovaná zvýšená intenzita a častosť vĺn horúčav ako najdôležitejší efekt a dopad, ktorý môže byť očakávaný v Mestskej časti ako aj širšom okolí.

2.4.2013