Október - mesiac úcty k starším

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi,“ hovorí ľudová múdrosť.

Október je mesiacom úcty k starším. Na seniorov nezabúdame ani my v Mestskej časti Košice – Západ. Okrem tradičných celoročných strenutí jubilantov sme tento rok pre našich starkých v októbri pripravili popoludnie v Átrium klube naplnené kultúrou, hudbou, vzájomnými rozhovormi a príjemným posedením.

Košická hudobná skupina Pavelčákovci zábavala našich seniorov viac ako hodinu, standing ovation na záver iste hovorí za všetko.

Na podujatí sa zúčastnili aj miestni poslanci MČ Košice - Západ: Jozef Bojčík, Dušan Drotár, Ján Jakubov, Eva Pšeničková.

Starosta MČ Košice – Západ Rudolf Bauer seniorom poprial veľa zdravia a síl, veľa energie a vzájomného rešpetku a úcty mladej generácie nielen počas jedného mesiaca v roku.