Október – Mesiac úcty k starším

Mesiac október je vyhlásený za Mesiac úcty  k starším. Pre tento mesiac je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb i posledných teplých slnečných lúčov. V tomto mesiaci staršia generácia vníma vlastný vek a obzerá sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života. Aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje miesto, ktoré v jej živote zaslúžene patrí starým či prastarým rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nielen v tomto mesiaci. Je prejavom slušnosti človeka a mala by byť súčasťou každého z nás a nášho každodenného života. 
Našim seniorom z Kresťanského klubu seniorov prišli v pondelok 8. októbra zaspievať, zahrať a zarecitovať žiaci zo ZŠ sv. Cyrila a Metóda spolu s pani učiteľkou Skvašikovou. Starkých si okrem malých umelcov prišiel uctiť aj pán starosta Ján Jakubov spolu so svojim zástupcom pánom Andrejom Sitkárom a prednostkou miestneho úradu pani Andreou Hildebrand. Už tradične pri týchto akciách nechýbal ani pán kaplán František Barna a vedúca sociálneho oddelenia pani Karafová.