Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I až IV dňom 20.08.2020 od 08.00 hod. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol vyhlásený odo dňa 11.08.2020 od 12.00 hod.

Dokumenty