Odovzdanie šatstva z detskej burzy

24.mája sa v priestoroch nášho denného centra na Laboreckej ulici uskutočnila detská burza.  Mestská časť Západ bezplatne ponúkla mamičkám  priestor, kde mohli predávať detské oblečenie i hračky ale zároveň mohli mamičky prispieť i na dobrú vec. Dnes sme všetky vyzbierané a darované veci odovzdali Krízovému centru v Košickej Novej Vsi.  

Toto krízové centrum pomáha ľuďom v núdzi v útulku pre osamelé ženy bez prístrešia a mladým ľuďom po skončení ústavnej výchovy a tiež v domove pre osamelých rodičov s deťmi. V krízovom centre v súčasnosti žije 80 ľudí. Ešte raz ďakujeme za všetky Vaše dary a veríme, že  urobia radosť niekomu, kto to naozaj potrebuje.

Vedúci zariadenia: Mgr. Miroslav Firda