Odfoťte svoju predzáhradku a súťažte o hodnotné ceny

Starosta Mestskej časti Košice – Západ  v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach vyhlasuje súťaž o najkrajšiu predzáhradku Mestskej časti Košice – Západ v roku 2016. Stačí, keď nám  do 30. septembra 2016 doručíte fotografiu predzáhradky s uvedeným  názvom a adresou správcu bytového domu, miestom realizácie predzáhradky, menom a kontaktom na osobu, ktorá sa stará o predzáhradku. Fotografiu predzáhradky a údaje môžete doručiť e-mailom (kolarcik@kosicezapad.sk), osobne alebo poštou  na Mestskú časť Košice – Západ. Vybrané víťazné záhradkárske „diela“ budú odmenené poukážkami na nákup záhradníckeho materiálu v predajni Správy mestskej zelene na Rastislavovej ulici 79 v Košiciach:
1. miesto - poukážka v hodnote 200 EUR,
2. miesto - poukážka v hodnote 150 EUR,
3. miesto -.poukážka v hodnote 100 EUR.
V prípade udelenia ceny sa výherca zaväzuje dať súhlas na propagáciu oceneného objektu v miestnych komunikačných prostriedkoch a na webovej stránke Mestskej časti Košice – Západ. Skrášľovaním životného prostredia Terasy obohacujeme nielen seba, ale aj iných obyvateľov našej mestskej časti.

Dokumenty