Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022 - opatrenia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach v rámci zabezpečenia úloh súvisiacich s ochranou lesov a prírodného prostredia v roku 2022 pripomína opatrenia určené pre verejnosť.