Obmedzenia vstupu do budovy miestneho úradu

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 zo dňa 28.02.2021, písmeno B1., bod 25. môže občan vykonať, v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod., cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie.

Obyvatelia, v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky, môžu vstúpiť do budovy miestneho úradu Mestskej časti Košice-Západ len v prípade, že:
sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 7 dní alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
alebo prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
alebo ak sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
alebo obyvatelia, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Ďakujeme za porozumenie.