Novým poslancom miestneho zastupiteľstva sa stal Dušan Drotár

Dňa 15. mája 2018 zasadlo Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Západ, ktorého dôležitým bodom rokovania bolo zloženie sľubu náhradníka na uprázdnený mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. Neobsadený mandát poslanca zastupiteľstva Terasy po pánovi JUDr. Zsoltovi Vargovi od momentu zloženia sľubu zastáva pán Dušan Drotár, ktorý zastával túto funkciu už v predchádzajúcom volebnom období rokov 2010 až 2014.
Pánovi poslancovi prajeme veľa entuziazmu a úspechov pri napĺňaní svojho mandátu.