Nové postele v zariadení opatrovateľskej služby

Keď sa povie jeseň života, mnohí z nás si predstavia seniorov usmievajúcich sa z reklamných fotografií. Bohužiaľ život píše svoj vlastný scenár, v ktorom naši seniori časť svojej jesene života prežijú napr. aj v našom zariadení opatrovateľskej služby. Tu sa o nich nepretržite stará tím skúsených opatrovateliek. Svoju prácu robia nielen zodpovedne, ale hlavne s láskou a porozumením. Touto cestou chceme v mene našom, aj v mene našich klientov poďakovať nadácii U. S. Steel Košice za finančný príspevok, ktorý nám umožnil zakúpiť 6 kusov elektrických polohovacích postelí s antidekubitným matracom. Nové postele výrazne zlepšia kvalitu života a komfort našich imobilných klientov, ktorí sú pripútaní na lôžko.