Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice - Západ na obdobie 1. polroka 2016.

Dokumenty