Na Terase už finišujú v dvoch úsekoch, prioritou ostáva Ipeľská

23. november 2017

Na ďalšom z pravidelných kontrolných dní stavby MET (modernizácia električkových tratí) informoval zhotoviteľ stavby aj o postupe prác na Terase. Eurovia finišuje na Triede SNP v dvoch úsekoch, kde začne zrejme už v piatok (24. 11. 2017), prípadne cez víkend s podbíjaním koľajníc. Pôjde o úsek od amfiteátra k Popradskej ulici, a úsek od križovatky Triedy SNP s Ružínskou po križovatku Triedy SNP s Toryskou ulicou.

„Na zvyšných úsekoch Triedy SNP momentálne pracujeme na koľajovom zvršku od amfiteátra po Ipeľskú ulicu, vrátane križovatky Toryská – Ružínska. V úsekoch Ipeľská – Ružínska, ako aj Toryská – Bardejovská pracujeme na koľajovom spodku. Pokračujú práce na kábelovode, preložkách káblov verejného osvetlenia, vysokého i nízkeho napätia, a na meniarni na Popradskej ulici," skonštatoval riaditeľ košického závodu Eurovie, Štefan Bálint.

Podľa jeho slov, absolútnou prioritou pre Euroviu je však križovatka Triedy SNP s Ipeľskou ulicou, v ktorej blízkosti sa nachádza „nová" nemocnica. Stavbári zároveň opäť apelujú na motoristov, aby boli pri jazde cez tento dopravne veľmi exponovaný úsek čo najohľaduplnejší k chodcom.

„Chodcom sa zas chceme ospravedlniť za dočasný diskomfort počas modernizovania nielen tohto úseku stavby modernizácie košických električkových tratí," dodal Š. Bálint.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.

Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.