Na Grote bližšie k riešeniu

Dlhotrvajúci problém neskolaudovaných domov v lokalite Grot je opäť o čosi bližšie k vyriešeniu. Starosta Mestskej časti Košice – Západ Rudolf Bauer  inicioval pracovné stretnutia s obyvateľmi tejto lokality, na ktorom diskutovali o spoločnom postupe pri dokončení výstavby obytného súboru, ktorý by umožnil kolaudáciu pozemných komunikácií, a rodinných domov.

Na dvoch popoludňajších stretnutiach (konali sa po pracovnej dobe tak, aby sa ich mohlo zúčastniť čo najviac dotknutých obyvateľov), sa zišlo niekoľko desiatok obyvateľov z tejto lokality. Starosta informoval obyvateľov o uzavretí dohody s talianskymi investormi o spolufinancovaní dokončenia pozemných komunikácií bez ktorých nie je možné skolaudovať existujúce rodinné domy. Väčšina prítomných privítala možnosť vyjadriť sa k téme, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Obyvateľov zaujímal predovšetkým najbližší vývoj situácie.

Mestská časť po rokovaní a uzavretí dohody s talianskymi investormi ponúka konkrétne východisko -  spoločné spolufinancovanie komunikácií všetkými stranami, vrátane mestskej časti, mesta a samotných obyvateľov.  „Spoločným cieľom je v čo najkratšom čase ukončiť komunikácie tak, aby bolo možné skolaudovať rodinné domy.  Doriešenie situácie na Grote do dvoch rokov je jednou z priorít mestskej časti.“ povedal na stretnutí starosta Bauer.