NÁVRH Doplnku č.1 k VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ počas volebnej kampane

NÁVRH Doplnku č.1 k VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ počas volebnej kampane.

Dokumenty