Multifunkčné ihrisko na Pražskej

Mestskej časti Košice - Západ sa podarilo z dotačného programu  Úradu vlády získať potrebné prostriedky na výstavbu multifunkčného ihriska. Ako vhodná lokalita bola vybraná plocha na Pražskej ulici, kde sa v súčasnosti nachádza technicky zastarané basketbalové ihrisko. Po prerokovaní s obyvateľmi a ukončení procesu administrácie sme stavenisko 15. októbra 2018 odovzdali zhotoviteľovi. Multifunkčné ihrisko bude slúžiť primárne na dva druhy športov - futbal a basketbal, avšak multifunkčný povrch je vhodný aj na volejbal a tenis. Plánované odovzdanie hotového multifunkčného ihriska je v novembri 2018.